• |
  • E-mail kontakt
NOVINKY V NAŠEJ PONUKE

Stomické pomôcky

Spoločnosť Stomia s.r.o. je distribútorom stomických pomôcok firmy ConvaTec, ktorá patrí k lídrom v starostlivosti o pacientov s umelým črevným vývodom. Stomické pomôcky sú rozdelené podľa:

druhu vývodu na:
  • kolostomické
  • ileostomické
  • urostomické
  • detské stomické pomôcky
typu systému na:
  • dvojdielne /samostatná podložka a vrecko/
  • jednodielne /vrecko lepené priamo na kožu/